Mamy dla WAS rarytas - pierwsza monografia obecnego Ekonomika

Państwowa Szkoła Handlowa 1919 - 1929

Awans Zawodowy

Karta Nauczyciela

Przydatne dokumenty i materiały

Harmonogram spotkań z rodzicami 2023/2024

 

20 września 2023 r. – informacyjna, ślubowanie klas I (wszystkie klasy)

15 listopada 2023 r. – pedagogizacja rodziców (wszystkie klasy)

20 grudnia 2022 r. – klasyfikacja semestralna klas maturalnych (klasy maturalne)

24 stycznia 2024 r.- klasyfikacja semestralna w pozostałych klasach (klasy 1-4 i wg potrzeb klasy maturalne)

20 marca 2024 r. – pedagogizacja rodziców (wszystkie klasy)

23 kwietnia 2024 r.- klasyfikacja roczna klas maturalnych (klasy maturalne i wg potrzeb klasy 1-4)

03 czerwca 2024 r.- klasyfikacja roczna w pozostałych klasach (klasy 1-4)

 

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej 2023/2024

 

31 sierpnia 2023 r. (czwartek) – zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie organizacji roku szkolnego 2022/23

13 września 2023 r. (środa) – zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie planu pracy w roku szkolnym 2022/23

15 listopada 2023 r. (środa) – zebranie Rady Pedagogicznej (szkoleniowa);

20 grudnia 2023 r. (środa) – zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji semestralnej klas maturalnych;

24 stycznia 2024 r. (środa) – zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji semestralnej pozostałych klas;

30 stycznia 2024 r. (wtorek) – Rada podsumowująca pracę w I półroczu (sprawozdania
z działań organizacji, kół itd. do 23 stycznia 2024 r.);

20 marca 2024 r. (środa) – zebranie Rady Pedagogicznej (szkoleniowa);

23 kwietnia 2024 r. (wtorek) – zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcowej klas maturalnych;

18 czerwca 2024 r. (wtorek) – zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcowej pozostałych klas

25 czerwca 2024 r. (wtorek) – Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2023/24;

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.