Mamy dla WAS rarytas - pierwsza monografia obecnego Ekonomika

Państwowa Szkoła Handlowa 1919 - 1929

Awans Zawodowy

Karta Nauczyciela

Przydatne dokumenty i materiały

Harmonogram spotkań z rodzicami 2022/2023.

 

21 września 2022 r. – informacyjna

23 listopada 2022 r. – pedagogizacja rodziców

21 grudnia 2022 r. – klasyfikacja semestralna klas maturalnych

18 stycznia 2023 r.- klasyfikacja semestralna w pozostałych klasach

29 marca 2023 r. – pedagogizacja rodziców

12 kwietnia 2023 r.- klasyfikacja roczna klas maturalnych

31 maja 2023 r.- klasyfikacja roczna w pozostałych klasach

 

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej 2022/2023.

 

30 sierpnia 2022 r. (wtorek) – zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie organizacji roku szkolnego 2022/23

14 września 2022 r. (środa) – zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie planu pracy w roku szkolnym 2022/23

16 listopada 2022 r. (środa)  – zebranie Rady Pedagogicznej (szkoleniowa);

21 grudnia 2022 r. (środa) – zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji semestralnej klas maturalnych;

18 stycznia 2023 r. (środa) – zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji semestralnej pozostałych klas;

26 stycznia 2023r. (czwartek) – Rada podsumowująca pracę w  I półroczu (sprawozdania z działań organizacji, kół itd. do 20 stycznia 2023 r.);

22 marca 2023 r. (środa) – zebranie Rady Pedagogicznej (szkoleniowa);

26 kwietnia 2023 r. (środa) – zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcowej klas maturalnych;

19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcowej pozostałych klas

30 czerwca 2023 r. (piątek) – Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2022/2023;

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.