Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Social Media

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy kształcenie w następujących zawodach:

 

Vulcan - nabór

 

Technikum nr 3

 

technik ekonomista - klasa patronacka Państwowa Uczelnia Zawodowa

technik rachunkowości - klasa patronacka Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

technik logistyk - klasa patronacka Anwis

technik handlowiec - klasa patronacka Castorama

 

REGULAMIN REKRUTACJI 2022/2023

 

 

 

TECHNIK EKONOMISTA

 

1. Technik ekonomista to zawód dający szerokie możliwości. Można uzyskać pracę wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz
w jednostkach budżetowych i finansowych. Ukończenie szkoły może być również przepustką do kariery naukowej, ponieważ ekonomia to jedna z najważniejszych współczesnych nauk.

2. Informacje dodatkowe

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

obliczania podatków;

prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

prowadzenia rachunkowości;

wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

4. Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w:

firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych

urzędach administracji i urzędach skarbowych

biurach księgowych, towarzystwach ubezpieczeniowych

bankach i biurach maklerskich

stowarzyszeniach i fundacjach

własnej firmie

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

1. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 prowadzenia rachunkowości,

 dokonywania rozliczeń finansowych,

 kontroli dokumentów księgowych i przechowywania dokumentacji   księgowej,

 nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,

 wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych,

 obsługi komputera i wykonywania podstawowych czynności biurowych

 przygotowywania spraw kadrowo-płacowych.

2. Praca

Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie:

 w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach,

 jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,

 bankach i instytucjach ubezpieczeniowych,

 w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

 własna działalność gospodarcza.

3. Informacje dodatkowe

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

 

TECHNIK LOGISTYK

 

1. Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia     i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie:

szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje,

posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją,

posiadać doskonałą znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego.

​​​​​​​2. Informacje dodatkowe

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

3. Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:

firmy transportowe,

przedsiębiorstwa spedycyjne,

centra logistyczne,

zakłady komunikacji miejskiej,

przedsiębiorstwa magazynowe,

lotniska,

porty morskie,

stacje kolejowe.

 

 

 

TECHNIK HANDLOWIEC

 

​​​​​​​1. Technik handlowiec to zawód dla osób, które interesują się zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi, jeśli jesteś kreatywny(a), masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami finansowo-księgowymi w zarządzaniu firmą handlową - wybór jest prosty.

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

obsługi urządzeń biurowych, posługiwania się finansowo-księgowymi programami komputerowymi,

organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,

wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,

prowadzenia działań reklamowych i marketingowych

2. Informacje dodatkowe

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

​​​​​​​3. Technik handlowiec może pracować jako:

handlowiec,

merchandiser,

kasjer sklepowy,

kierownik sklepu,

menedżer produktu,

przedstawiciel handlowy,

pracownik działu marketingu,

pracownik agencji reklamowej,

pracownik działu obsługi klienta,

sprzedawca usług finansowych.

 

 

 

 

Technik rachunkowości

Technik ekonomista

Technik logistyk

Technik handlowiec