TECHNIK EKONOMISTA

 

 1. Technik ekonomista to zawód dający szerokie możliwości. Można uzyskać pracę wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w jednostkach budżetowych i finansowych.

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obliczania podatków;
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • prowadzenia rachunkowości;
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 1. Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w:
 • firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • urzędach administracji i urzędach skarbowych
 • biurach księgowych, towarzystwach ubezpieczeniowych
 • bankach i biurach maklerskich
 • stowarzyszeniach i fundacjach
 • własnej firmie

 

 

TECHNIK LOGISTYK

 1. Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie:

 • szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje,
 • posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją,
 • posiadać doskonałą znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego.

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

 1. Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:
 • firmy transportowe,
 • przedsiębiorstwa spedycyjne,
 • centra logistyczne,
 • zakłady komunikacji miejskiej,
 • przedsiębiorstwa magazynowe,
 • lotniska,
 • porty morskie,
 • stacje kolejowe.

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

1. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych                 w zakresie:

 •  prowadzenia rachunkowości,
 •  dokonywania rozliczeń finansowych,
 •  kontroli dokumentów księgowych i przechowywania dokumentacji   księgowej,
 •  nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,
 •  wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych,
 •  obsługi komputera i wykonywania podstawowych czynności biurowych
 •  przygotowywania spraw kadrowo-płacowych.

 

2. Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie:

 

 •  w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach,
 •  jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
 •  bankach i instytucjach ubezpieczeniowych,
 •  w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego.
 •  własna działalność gospodarcza.

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 

 •  EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 •  EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

 

TECHNIK HANDLOWIEC

 

 1. Technik handlowiec to zawód dla osób, które interesują się zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi, jeśli jesteś kreatywny(a), masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami finansowo-księgowymi w zarządzaniu firmą handlową - wybór jest prosty.

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

 • obsługi urządzeń biurowych, posługiwania się finansowo-księgowymi programami komputerowymi,
 • organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 

· HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

· HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

 

 1. Technik handlowiec może pracować jako:
 • Handlowiec,
 • Kasjer sklepowy,
 • Kierownik sklepu,
 • Przedstawiciel handlowy,
 • Pracownik działu marketingu,
 • Pracownik agencji reklamowej,
 • Pracownik działu obsługi klienta,
 • Sprzedawca usług finansowych.

 

MAGAZYNIER – LOGISTYK

 

 1. Sylwetka absolwenta: Absolwent kończący Szkołę Branżową    I Stopnia w zawodnie magazynier – logistyk jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów                z magazynu;
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów;
 • obsługiwania programów magazynowych;
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.
 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 • SPL.01. Obsługa magazynów
 1. Magazynier znajdzie zatrudnienie w firmach:
 • logistycznych,
 • przewozowych,
 • spedycyjnych,
 • oraz magazynach, składach materiałów czy obiektach magazynowych.

Zawód magazynier - logistyk daje bardzo duże możliwości zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Wykwalifikowani pracownicy w tym zawodzie są bardzo poszukiwani przez pracodawców. Miejscami pracy magazyniera-logistyka są różne typy magazynów, które znajdują się w firmach logistycznych, produkcyjnych, handlowych. To także różne sklepy, hurtownie oraz centra logistyczne. Posiadając wykształcenie w tym kierunku, możesz też prowadzić własną działalność gospodarczą na przykład w branży handlowej.

 

SPRZEDAWCA

 1. Uczniowie są przygotowywani do następujących zadań zawodowych:
 • przyjmowania towarów od dostawców,
 • przygotowywania towarów do sprzedaży, odpowiedniego ich wyeksponowanie w celu zareklamowania,
 • przyjmowania należnej zapłaty i księgowania jej za pośrednictwem kasy fiskalnej,
 • obsługi klienta łącznie z umiejętnością przyjęcia skargi czy reklamacji,
 • przygotowania stanowiska pracy, dbania o czystość i bezpieczeństwo miejsca pracy.

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

 

 1. Wymagania:
  W zawodzie sprzedawcy kontakty z innymi ludźmi są bardzo intensywne, dlatego przy bezpośredniej obsłudze klientów powinny pracować osoby komunikatywne, łatwo nawiązujące relacje interpersonalne. Ważne są również takie cechy, jak umiejętność słuchania i cierpliwość, umiejętność postępowania    z ludźmi, a także odporność emocjonalna.

 

 1. Możliwości zatrudnienia:
 • Absolwenci znajdą zatrudnienie w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w magazynach hurtowni).
 • Mogą być także właścicielami punktu sprzedaży, zatrudniać pracowników lub samemu wykonywać wszystkie wymienione wcześniej czynności.

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy kształcenie w następujących zawodach:

 

Vulcan - nabór

 

Technikum nr 3

 

technik ekonomista - klasa patronacka Państwowa Uczelnia Zawodowa

technik rachunkowości - klasa patronacka Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

technik logistyk - klasa patronacka Anwis

technik handlowiec - klasa patronacka Castorama

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7

 

magazynier - logistyk 

sprzedawca

 

REGULAMIN REKRUTACJI 2023/2024

 

 

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.