Rodzice / opiekunowie  informacji o możliwości nieodpłatnego otrzymania sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin pegeerowskich (w przypadku gdy uczeń jest członkiem rodziny, krewnym w linii prostej osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekunowie prawni).  więcej

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni
w tygodniu. link

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.