REKRUTACJA

więcej

Srebrny Wilk dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku

 

Stawiamy na rozwój kompetencji miękkich, dając młodzieży wsparcie i przestrzeń na działalność praktyczną i społeczną. SaveAnimals 2.0 to najlepszy projekt w województwie kujawsko-pomorskim w kategorii Przestrzeń miejska. Uczniowie w składzie: Natan Rosiak – lider, Amelia Buczyńska, Kacper Buczyński, Dominik Kowalewski, Wiktoria Stankiewicz, Julia Wiesławska pod opieką Moniki Krzeszewskiej, już po raz drugi wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Celem olimpiady jest stworzenie młodym ludziom warunków do realizacji własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja, innowacyjność, gotowość na zmianę, empatia i poczucie sprawczości czy przywództwo. Olimpiada polega na współpracy uczestników poprzez platformę internetową www.zwolnienizteorii.pl, opartą o nowoczesną metodę nauczania polegającą na tym, że robiąc prawdziwy projekt społeczny, rozwija się praktyczne kompetencje potrzebne w życiu zawodowym.

W szkole realizowano również projekty: Hight Schol Basketboll i Pomoc Medyka, których opiekunami byli pani Ewelina Antas i pan Przemysław Zawacki.

 

Uczniowie mogą pochwalić się Certyfikatami z zarządzania projektami wydanymi przez Project Management Institute ATP, zaś nauczyciele Certyfikatami poświadczającymi innowacyjne podejście do nauczania i kompetencje umożliwiające skuteczne wspieranie uczniów w realizacji projektów społecznych.

 

 

29 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs BHP z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pacy, w którym wzięło udział 33 uczniów z różnych klas. W przeprowadzeniu konkursu pomagały uczennice z klasy 3d: Nikola Dudek, Natasza Funk i Roksana Kobusińska. Wyróżnione otrzymali: Izabela Kulpa z klasy 3a, Zuzanna Nowak z klasy 2a, Maksymilian Drużyński z klasy 2c, Wiktor Obrębski z klasy 3b, Karolina Piernikowska z klasy 4b. Gratulujemy. Wszyscy uczestnicy wkrótce zostaną poinformowani o wycieczce do instytucji zajmujących się ochroną pracy na terenie Włocławka . Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny był Pan Jarosław Lubomski

Wydarzenia

  • od 13.05 Rekrutacja do szkoły
  • 29.05 Dzień Sportu - Dzień Dziecka
  • 03 - 13.06 Egzaminy zawodowe
  • 03.06 Zebrania z rodzicami

Zespół Szkół Ekonomicznych

A

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.