Zespół Szkół Ekonomicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół Ekonomicznych.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2023-08-30.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-08-30.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Raport o dostępności

Raport dostępności - data dodania: 2023-08-30 10:48:45

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-30.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-22.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Monika Wiwatowska, zsewloclawek@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 542325852. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

87-800 Włocławek, Bukowa 38/40
Tel.:
+48542325852
E-mail: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych można dotrzeć za pomocą komunikacji miejskiej. Wejście główne szkoły bez schodów i progów, drzwi otwierane ręcznie. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym, psem przewodnikiem.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind

Do wejścia na parter prowadzą schody, korytarze są płaskie bez progów.
W budynku znajduje się jedna klatka schodowa. W obiekcie są cztery kondygnacje na które można dostać się za pomocą schodów lub schodołazem. Na schodach prowadzących do nowo wybudowanej części budynku zamontowane jest krzesełko schodowe. W budynku znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych usytuowana na parterze budynku.

  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W obiekcie brak pętli indukcyjnych, informacji głosowych, platform, pochylni.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne poruszające się autem mogą skorzystać z miejsca parkingowego.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Istnieje możliwość dostępu do tłumacza migowego.

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.