Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Social Media

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Deklaracja dostępności  Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-06-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku lub Prezydent Miasta Włocławek
 • Adres: ul. Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek
  lub
  Urzędu Miasta Włocławek
  Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
 • E-mail: zsewloclawek@poczta.onet.pl
 • Telefon: 542325852

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych można dotrzeć za pomocą komunikacji miejskiej. Wejście główne szkoły bez schodów i progów, drzwi otwierane ręcznie.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind
  Do wejścia na parter prowadzą schody, korytarze są płaskie bez progów.
  W budynku znajduje się jedna klatka schodowa. W obiekcie są cztery kondygnacje na które można dostać się za pomocą schodów lub schodołazem. Na schodach prowadzących do nowo wybudowanej części budynku zamontowane jest krzesełko schodowe. W budynku znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych usytuowana na parterze budynku.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  W obiekcie brak pętli indukcyjnych, informacji głosowych, platform, pochylni,
  a także nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Osoby niepełnosprawne poruszające się autem mogą skorzystać z miejsca parkingowego.