Udostępniamy cyfrowe wersje kronik przechowywanych w szkolnej bibliotece. Może znajdziecie zdjęcie prababci śpiewającej w szkolnym chórze albo dziadka - uczestnika obozu kolarskiego. Rodziców i znajomych będących absolwentami naszej szkoły też warto poszukać…

KRONIKI

 

Dziękujemy naszym uczniom i Pani Beacie Roszek - Strzyżewskiej

Historia Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku

 

      Decyzja o powołaniu Państwowej Szkoły Kupieckiej męskiej zapadła  1 lipca 1919 r. Zajęcia rozpoczęły się 22 października w budynku przy
ul. Starodębskiej 41. 

    Pierwsze świadectwo ukończenia szkoły wydano w 1922 r. Rok później nastąpiła zmiana nazwy na Państwową Szkołę Handlową, a w 1937 r, przekształcono szkołę w Państwowe Gimnazjum Kupieckie. W tym samym roku szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Toruńskiej 30.

      Po wojennej zawierusze zajęcia zostały wznowione w kwietniu 1945 r. Obowiązywała rozszerzona nazwa szkoły- Państwowe Gimnazjum Kupieckie i Spółdzielcze Liceum Handlowe.

      W latach 1946-1953 następowały ciągłe zmiany w nazwie szkoły. Istniało Liceum Administracyjno-Handlowe i Technikum Finansowe. W 1957 r. uruchomiona została Zasadnicza Szkoła Handlowa ze specjalnością sprzedawca. W 1958 r. powstaje 5-letnie Technikum Ekonomiczne.

      W sierpniu 1961 r. szkoła przeniesiona zostaje do obecnego budynku przy ul. Bukowej 38/40.  W 1967 r. następuje kolejna zmiana nazwy szkoły na 4-letnie Liceum Ekonomiczne.

      Od 1 września 1975 r. utworzony zostaje Zespół Szkół Ekonomicznych, w skład którego wchodzą: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Handlowa, Policealne Studium Zawodowe, od 1998 r. także Liceum Handlowe.

       W wyniku reformy systemu oświaty w 2002 r. utworzono w Zespole Szkół Ekonomicznych następujące typy szkół: 3-letnie Liceum Profilowane, 4 –letnie Technikum Ekonomiczne i 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Równolegle istniała także szkoła dla dorosłych kształcąca w systemie wieczorowym
i zaocznym.

      W 2006 r. powstaje Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 (do 2016). Obecnie w Technikum nr 3 kształcimy w następujących zawodach: technika ekonomisty, logistyka, spedytora i handlowca.

          

Nazwiska Dyrektorów, którzy piastowali to stanowisko w 100-letniej historii szkoły:

Zygmunt Michler   1919-1939

Jan Główczyński    1945- 1963

Stanisław Marszałek   1963-1970

Anna Słomska    1970-1975

Ryszard Kowalewski   1975-1986

Stanisław Sykuła   1986-1990

Teresa Jaśkiewicz  1990-1997

Barbara Krajewska  1997-2003

Aleksandra Urbańska  2004

Robert Hałasiński 2004- 2019

p.o. Maria Walczak 2019 - 2021

Alicja Gołębiewska 2021 - 

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.