Rada Pedagogiczna

 

Andrzejewska Dorota (pedagog, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie)         

Antas Ewelina (przedmioty zawodowe ekonomiczne i logistyczne)   

Brenda Angelika (język niemiecki)

Buszka Krzysztof (historia)

Bychowski Piotr (wychowanie fizyczne)

Chojnacka Anna (religia)

Czerwińska Izabela  (język angielski)

Gołembiewska Agnieszka (przedmioty zawodowe ekonomiczne)   

Gołębiewska Alicja (biologia)

Grabowska Joanna (religia)

Hałasiński  Robert (przedmioty zawodowe ekonomiczne)

Harmacińska Magdalena (pedagog, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie)

Jabłońska Marzena (język włoski, historia)

Janiak Agnieszka (przedmioty zawodowe ekonomiczne

Jastrzębski Szymon (religia)

Jeska Joanna (historia, przedmioty zawodowe logistyczne)

Kinasiewicz Joanna (historia)

Kolczyńska Joanna (matematyka)

Kopyść Agata (język angielski)

Kotfas Adam (przedmioty zawodowe logistyczne)

Kozakowska Agata (przedmioty zawodowe ekonomiczne)   

Krzeszewska Mariola (geografia)

Krzeszewska Monika (przedmioty zawodowe logistyczne)

Kuropatwiński Kamil (wychowanie fizyczne)

Kuś Bogumiła  (język angielski)

Laskowska Marta (język angielski)

Lewandowska Katarzyna (matematyka)

Lewandowska-Makowska Jolanta (język rosyjski)

Lewandowski Piotr (przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe)   

Lipiński Karol (biologia, chemia)

Lubomski Jarosław (przedmioty zawodowe logistyczne)

Łopuszyńska-Urban Izabela (przedmioty zawodowe logistyczne i ekonomiczne)

Łuczak Joanna (geografia)

Matuszewska Jolanta (przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe)   

Muraczewska Małgorzata (przedmioty ekonomiczne)

Musiał Krzysztof (przedmioty ekonomiczne, fizyka, historia)

Nowacka Beata (przedmioty zawodowe ekonomiczne)   

Otto Monika (przedmioty zawodowe logistyczne)

Podolak Alina ( muzyka, biblioteka)

Przybylska Agnieszka  (język angielski)

Rakowski Maciej (przedmioty zawodowe logistyczne)

Rażewska Kinga (języka polski, biblioteka)

Rostalska-Król Magdalena  (język angielski)

Roszek-Strzyżewska Beata ( informatyka)  

Siedlecka Agnieszka (matematyka)

Smolarczyk Żaneta  (język angielski)

Sobczak Katarzyna (języka polski)

Szymańska Marzena (przedmioty zawodowe logistyczne)

Tomaszewska Beata (przedmioty zawodowe ekonomiczne)

Walczak Maria (języka polski)

Wenerski Mariusz (przedmioty zawodowe ekonomiczne) 

Włocławski Kacper (psycholog)

Woźniak Bartosz (wychowanie fizyczne)

Zawacki Przemysław (biologia)

Zieliński Marek (wychowanie fizyczne)

Ziółkowska Aleksandra (język angielski)

Żuchowicz-Kwiatkowska Joanna (przedmioty zawodowe ekonomiczne)   

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 mgr Alicja Gołębiewska

Wicedyrektor

mgr inż. Monika Otto

Kierownik Kształcenia Praktycznego

 mgr Joanna Żuchowicz - Kwiatkowska

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.