FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W CZASIE ZAGROŻENIA COVID-19

 

ZASADY PROWADZENIA ZDALNEGO NAUCZANIA W ZSE

AKTUALIZACJE

Regulamin funkcjonowania szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku w okresie zagrożenia epidemicznego
wirusem Covid-19

Procedura postępowania  w przypadku podejrzenia u ucznia  zakażenia Covid-19

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika  zakażenia Covid-19

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 

ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1 - Regulamin organizacji pracy ZSE we Włocławku w czasie zagrożenia epidemicznego.

Nr 2 - Regulamin korzystania z szatni w warunkach zagrożenia COVID-19.

Nr 3 Regulamin korzystania z toalety szkolnej w warunkach zagrożenia COVID-19.

Nr 4 - Regulamin prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i korzystania z obiektów sportowych w warunkach zagrożenia COVID - 19.

Nr 5- Regulamin funkcjonowania pracowni zawodowych w warunkach zagrożenia COVID-19

Nr 6- Zasady organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach w warunkach zagrożenia COVID-19.

Nr 7 Regulamin funkcjonowania biblioteki i czytelni w czasie epidemii COVID - 19.

Nr 8 – Regulamin korzystania z sekretariatu szkoły przez uczniów i innych interesantów w warunkach zagrożenia COVID-19

Nr 9 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia COVID-19

Nr 10 - Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia COVID-19

Nr 11 - Regulamin sprzątania i dezynfekcji szkoły w warunkach zagrożenia COVID-19

Nr 12 Regulamin korzystania ze szkolnego sklepiku w warunkach zagrożenia COVID-19

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.