Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

- rok szkolny trwa 186 dni

 

- I półrocze (od 04.09.2023 r.) trwa:

w klasach maturalnych do 15.12.2022 r. (wystawienie ocen semestralnych do
15 grudnia 2023 r., sprawozdania z klasyfikacji semestralnej do 19 grudnia 2023 r.)

w pozostałych klasach do 20.01.2024 r. (wystawienie ocen semestralnych do
20 stycznia 2023 r., sprawozdania z klasyfikacji semestralnej do 23 stycznia 2024 r.)

 

- termin wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych za II semestr :

w klasach maturalnych do 05.04.2024 r.

w pozostałych klasach do 29.05.2024 r. (w klasach odbywających praktyki oceny proponowane należy wystawić we wcześniejszym terminie)

 

- termin wystawienia ocen klasyfikacyjnej rocznej

w klasach maturalnych do 19.04.2024 r. (sprawozdania z klasyfikacji rocznej do 25 kwietnia 2023 r.)

w pozostałych klasach do 14.06.2024 r. (sprawozdania z klasyfikacji rocznej do 17 czerwca)

 

- zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

w klasach maturalnych 26 kwietnia 2024 r.

w pozostałych klasach 21 czerwca 2024 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023 r.

 

Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2024:

 

Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

 

Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami 2023/2024.

 

20 września 2023 r. – informacyjna, ślubowanie klas I (wszystkie klasy)

15 listopada 2023 r. – pedagogizacja rodziców (wszystkie klasy)

20 grudnia 2022 r. – klasyfikacja semestralna klas maturalnych (klasy maturalne)

24 stycznia 2024 r.- klasyfikacja semestralna w pozostałych klasach (klasy 1-4 i wg potrzeb klasy maturalne)

20 marca 2024 r. – pedagogizacja rodziców (wszystkie klasy)

23 kwietnia 2024 r.- klasyfikacja roczna klas maturalnych (klasy maturalne i wg potrzeb klasy 1-4)

03 czerwca 2024 r.- klasyfikacja roczna w pozostałych klasach (klasy 1-4)

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.