Kalendarz roku szkolnego 2022/23

 

 •  rok szkolny trwa 186 dni

 • I półrocze (od 01.09.2022 r.) trwa:  

  •           w klasach maturalnych do 18.12.2022 r. (wystawienie ocen semestralnych do 16 grudnia 2022 r., sprawozdania z klasyfikacji semestralnej do 19 grudnia 2023 r.)

  •          w pozostałych klasach do 15.01.2023 r. (wystawienie ocen semestralnych do 13 stycznia 2023 r., sprawozdania z klasyfikacji semestralnej do 16 stycznia 2023 r.)

 •  termin wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych za II semestr :

  •            w klasach maturalnych do 05.04.2023 r.

  •            w pozostałych klasach do 30.05.2023 r. (w klasach odbywających praktyki oceny proponowane należy wystawić we wcześniejszym terminie)

 • termin wystawienia ocen klasyfikacyjnej rocznej

  •            w klasach maturalnych do 21.04.2023 r. (sprawozdania z klasyfikacji rocznej do 25 kwietnia 2023 r.)

  •            w pozostałych klasach do 14.06.2023  r. (sprawozdania z klasyfikacji rocznej do 16 czerwca)

 •  zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  •            w klasach maturalnych 28.04.2023 r.

  •            w pozostałych klasach  23.06.2023 r.

 • zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2022 r. 

 • ferie zimowe 30.01 - 12.02.2023 r.

 • wiosenna przerwa świąteczna 06 - 11.04.2023 r.

 • ferie letnie  24.06 – 31.08.2023 r.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.),Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

− 01.11.2022 r. (wtorek) - Wszystkich Świętych

− 11.11.2022 r. (piątek) - Narodowe Święto Niepodległości

− 06.01.2023 r. (piątek) - Święto Trzech Króli

− 01.05.2023 r. (poniedziałek) – Święto Pracy

− 03.05.2023 r. (środa) – Narodowe Święto Trzeciego Maja

− 08.06.2023 r. (czwartek) - Boże Ciało

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10. 2022 r. (piątek) - Dzień Edukacji Narodowej

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (w tych dniach szkoła organizuje zajęcia

opiekuńcze):

31.10.2022 r. (poniedziałek)

10 - 11.01.2023 r. egzamin zawodowy

02.05.2023 r. (wtorek)

04,05,08.05.2023 r. - egzamin maturalny

09.06.2022 r. (piątek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.