Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

13 października

 DZIEŃ DAWCY SZPIKU KOSTNEGO link

14 paźdzernika

Dzień Edukacji Narodowej

15 pażdziernika

Akademia z okazji Dnia Edukacji Nardowej

 

 Dziś  stajemy u progu nowego roku szkolnego, pełni zapału, sił, nadziei, ale i z pytaniem o to, jaki  ten rok będzie? Przygotowujemy się przede wszystkim do nauki stacjonarnej z wieloma zmianami w organizacji i sposobach zachowania się.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi publikowanymi przez MEiN  i GIS 

 (link)


 + Szczepienie  - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja  - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans   - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena   - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka  - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie  - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

O wszystkich rozwiązaniach organizacyjnych będziemy na bieżąco informować
za pomocą strony internetowej szkoły oraz systemu korespondencji e-dziennika.

 Zespół Szkół Ekonomicznych
we Włoclawku
ZAPRASZA

  

Wiadomości

Fotorelacje ze 100 - lecia Szkoły

Fotorelacje  - codzienne życie Szkoły

Uwaga!

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty  zachęca uczniów do  wzięcia udzia
w konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia dla województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły znajdziecie  na stronie Kuratorium Oświaty. 


ZASADY PROWADZENIA ZDALNEGO NAUCZANIA W OKRESIECZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA ZSE
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna oferowana przez PPP we Włocławku

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia 

+48 222  500 115


 „POMAGAMY NASZEJ UCZENNICY”.
UBEZPIECZENIE SZKOLNE NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2021/2022
100-lecie szkołySpotkania klasowe

Fotografie dzięki uprzejmości p. Wojciecha Alabrudzińskiego /"Gazeta Pomorska"


Akademia z okazji 100-leia Szkoły

Fotografie dzięki uprzejmości p. Wojciecha Alabrudzińskiego /"Gazeta Pomorska"

Msza Św. -30.XI.19


Akademia z okazji 100-lecia


VII Zjazd Absolwentów


Przedstawienie dla uczniów


Mecz nauczyciele kontra uczniowie

Sadzenie dębu 


Budynek szkołyZakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

Zakończenie klas IV

Rozdanie nagród VI Regionalny Konkurs Młodych Logistyków

Znajdziesz NAS 

FACEBOOK

YOUTUBE

 BIP