Włocławek Zawodowo II

Realizacja projektu „Włocławek zawodowo II” w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku

 

Projekt „Włocławek zawodowo II” jest organizowany przez Urząd Miasta Włocławek i współfinansowany ze środków unijnych. W ZSE realizujemy go od roku szkolnego 2020/21, dokładnie od 1 października 2020 r., obecnie w roku szkolnym 2021/22 jest kontynuowany.

W projekcie ogólnie uczestniczyło lub kontynuuje zajęcia 179 uczniów Technikum nr 3. W pierwszym półroczu pracowało 18 grup projektowych ( analogicznie jak w ubiegłym roku szkolnym ). Zajęcia odbywają się w 8-osobowych grupach w następujących zawodach: technik ekonomista, handlowiec, logistyk i spedytor. Uczniowie realizują przygotowanie zawodowe dla danej specjalności, język angielski lub matematykę. Każdy uczeń korzysta z zajęć doradztwa zawodowego indywidualnego oraz grupowego. W bieżącym roku szkolnym zajęcia projektowe prowadzi 17 nauczycieli w formie stacjonarnej, w ubiegłym roku były też organizowane zajęcia w formie zdalnej.

W czasie wakacji w lipcu i sierpniu 2021 r. - 36 uczniów odbyło staże zawodowe wykonując pracę w warunkach rzeczywistych na stanowiskach ekonomicznych, handlowych i logistycznych. Spośród wszystkich uczniów realizujących projekt zostali wytypowani uczniowie, którzy pilnie uczęszczali na zajęcia projektowe, za swoją pracę otrzymali stypendia stażowe.

Uczniowie cenią sobie te dodatkowe zajęcia dydaktyczne, w tym zajęcia praktyczne poszerzające ich kompetencje zawodowe i przygotowujące do egzaminów zewnętrznych.

Informacje uzupełnia plakat i ogólny opis projektu.

Szkolny opiekun projektu : Maria Walczak

Opis projektu

REGULAMIN  REKRUTACJI  DO  PROJEKTU  ,,Włocławek Zawodowo II” - grudzień

REGULAMIN  REKRUTACJI  DO  PROJEKTU ,,Włocławek Zawodowo II” - kwiecień

REGULAMIN  REKRUTACJI  DO  PROJEKTU  ,,Włocławek Zawodowo II” - grudzień 2022

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.