Włocławek Zawodowo II

 

Realizacja projektu „Włocławek zawodowo II” w Zespole Szkół Ekonomicznych

we Włocławku w  latach 2020-2023

 

         Projekt „Włocławek zawodowo II” jest organizowany przez Urząd Miasta Włocławek  i współfinansowany ze środków unijnych.  Szkoła realizuje go od roku szkolnego 2020/21,   w  roku szkolnym 2023/24 jest kontynuowany, zajęcia zaplanowane zostały na I półrocze.

 

         Ogólnie w całym projekcie uczestniczyło lub jeszcze realizuje zajęcia 216 uczniów Technikum nr 3.  W  ciągu trzech lat odbyło się kilkanaście różnych zajęć, a do ich prowadzenia zaangażowanych zostało 24 nauczycieli. Pracowało 25 grup klasowych realizujących po
2 zajęcia:  zawodowe dla wszystkich zawodów nauczanych  w szkole oraz matematykę lub język angielski, a także wszyscy uczniowie objęci zostali doradztwem zawodowym grupowym i indywidualnym. W bieżącym roku szkolnym zajęcia prowadzone są jeszcze w 6 dodatkowych grupach realizujących zajęcia specjalistyczne przygotowujące do zawodu ekonomisty, logistyka i spedytora.

          W czasie wakacji w lipcu i sierpniu 2021 r. - 36 uczniów odbyło staże zawodowe. Wytypowani  zostali spośród wszystkich uczniów realizujących projekt w roku szkolnym 2020/21 za pilne uczęszczanie na zajęcia. Uczniowie za swoją pracę  otrzymali stypendia stażowe.  Wykonywali pracę w warunkach rzeczywistych na stanowiskach ekonomicznych, handlowych i logistycznych. Uczniowie realizujący zajęcia otrzymali materiały biurowe zakupione ze środków tego projektu.

          Dzięki udziałowi w projekcie szkoła zyskała nowe wyposażenie pracowni zawodowych. Otrzymaliśmy  zestawy komputerowe dla trzech pracowni: dla zawodu technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec – po 18  komputerów, drukarki, kserokopiarki,   3 projektory, 2 laptopy, 10 kas fiskalnych oraz oprogramowanie RFID w logistyce. Ponadto licencje  oprogramowania do obsługi  sprzedaży na 18 stanowisk, licencje oprogramowania do obsługi magazynu -2 komplety po 10 stanowisk, licencje oprogramowania do obsługi transportu i spedycji na 7 stanowisk.                

          Uczniowie cenią sobie dodatkowe zajęcia dydaktyczne, w tym zajęcia praktyczne poszerzające ich kompetencje zawodowe i przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła zyskała nowsze wyposażenie bazy dydaktycznej,   z której korzystać będą kolejne roczniki uczniów.  

 

Szkolny opiekun projektu Maria Walczak

 

 

 

 

 

 

Realizacja projektu „Włocławek zawodowo II” w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku

 

Projekt „Włocławek zawodowo II” jest organizowany przez Urząd Miasta Włocławek i współfinansowany ze środków unijnych. W ZSE realizujemy go od roku szkolnego 2020/21, dokładnie od 1 października 2020 r., obecnie w roku szkolnym 2021/22 jest kontynuowany.

W projekcie ogólnie uczestniczyło lub kontynuuje zajęcia 179 uczniów Technikum nr 3. W pierwszym półroczu pracowało 18 grup projektowych ( analogicznie jak w ubiegłym roku szkolnym ). Zajęcia odbywają się w 8-osobowych grupach w następujących zawodach: technik ekonomista, handlowiec, logistyk i spedytor. Uczniowie realizują przygotowanie zawodowe dla danej specjalności, język angielski lub matematykę. Każdy uczeń korzysta z zajęć doradztwa zawodowego indywidualnego oraz grupowego. W bieżącym roku szkolnym zajęcia projektowe prowadzi 17 nauczycieli w formie stacjonarnej, w ubiegłym roku były też organizowane zajęcia w formie zdalnej.

W czasie wakacji w lipcu i sierpniu 2021 r. - 36 uczniów odbyło staże zawodowe wykonując pracę w warunkach rzeczywistych na stanowiskach ekonomicznych, handlowych i logistycznych. Spośród wszystkich uczniów realizujących projekt zostali wytypowani uczniowie, którzy pilnie uczęszczali na zajęcia projektowe, za swoją pracę otrzymali stypendia stażowe.

Uczniowie cenią sobie te dodatkowe zajęcia dydaktyczne, w tym zajęcia praktyczne poszerzające ich kompetencje zawodowe i przygotowujące do egzaminów zewnętrznych.

Informacje uzupełnia plakat i ogólny opis projektu.

Szkolny opiekun projektu : Maria Walczak

Opis projektu

REGULAMIN  REKRUTACJI  DO  PROJEKTU  ,,Włocławek Zawodowo II” - grudzień

REGULAMIN  REKRUTACJI  DO  PROJEKTU ,,Włocławek Zawodowo II” - kwiecień

REGULAMIN  REKRUTACJI  DO  PROJEKTU  ,,Włocławek Zawodowo II” - grudzień 2022

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.