Inne Projekty

 

W 2017 r. Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku realizował następujące projekty:

  • Rządowy Projekt „Bezpieczna +” (w tym przygotowaliśmy program artystyczny pn. „Ekonomik dla Włocławka” przedstawiony 30 listopada w Centrum Kultury Browar B Sprawozdanie
  • Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa (zakupiliśmy ponad 700 książek) Sprawozdanie
  • Projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Szkoła Zawodowców” (w trakcie realizacji)

 

Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku we współpracy z różnymi partnerami zrealizował bądź realizuje następujące projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich:

 

01.09.2009-31.07.2010- „Wiedza + Umiejętności=Pewna Praca”

Rok szkolny 2009/2010 – „Lepsza przyszłość- wyrównywanie szans w edukacji”

01.09.2010-31.07.2011- „Lepsza przyszłość- raz jeszcze”

Rok szkolny 2010/2011 - „Pracownik XXI wieku”

01.01.2014-30.09.2015- „Włocławek uczy praktycznie”

01.06.2016- 31.10.2016- „Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę”

 

Uczniowie Ekonomika w lipcu i sierpniu 2016 r. uczestniczyli w projekcie „Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę” realizowanym przez firmę PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03. Kształcenie zawodowe.

Nadrzędnym celem projektu było podwyższenie i uzupełnienie umiejętności praktycznych i zawodowych. Staże odbyło 45 uczniów z klas drugich i trzecich technikum (25 logistyków
i 20 ekonomistów
). W rzeczywistych warunkach u pracodawcy doskonalili swoje umiejętności zawodowe oraz nabywali umiejętność odnalezienia się na rynku pracy. W tym zakresie szkoła współpracowała z następującymi pracodawcami: OPAKOFARB, Biuro Podatkowe MAXIM, NEWELL POLAND PRODUCTION, EUROPANELS, Biuro Rachunkowe
E. Chrząszczyńska-Stolcman, Market OBI. Fotorelacje z organizacji staży i ich przebiegu znajdują się w Galerii Zdjęć.

 

 

 

Obecnie, tj. na wiosnę 2017 r. - rozpoczynamy udział w projekcie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „SZKOŁA ZAWODOWCÓW” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Pracowite wakacje uczniów ZSE

Uczniowie Ekonomika w lipcu i sierpniu 2016 r. uczestniczą w projekcie „Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę” realizowanym przez firmę PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03. Kształcenie zawodowe.

Nadrzędnym celem projektu jest podwyższenie i uzupełnienie umiejętności praktycznych
i zawodowych. Staże odbywa 45 uczniów z klas drugich i trzecich technikum (25 logistyków
i 20 ekonomistów
). W rzeczywistych warunkach u pracodawcy doskonalą swoje umiejętności zawodowe oraz nabywają umiejętność odnalezienia się na rynku pracy.

Fotorelacje z organizacji staży i ich przebiegu znajdują się w Galerii Zdjęć:

- Podpisywanie umów trójstronnych, odbiór dzienniczków stażu i środków czystości- spotkanie w szkole;

- Szkolenie dla opiekunów stażu;

- Zdjęcia z opiekunami i przebieg staży u poszczególnych pracodawców (OPAKOFARB, Biuro Podatkowe MAXIM, NEWELL POLAND PRODUCTION, EUROPANELS, Biuro Rachunkowe E.Stolcman - Chrząszczyńska, Market OBI).

 

Projekt: „Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę”

Projekt „Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę” realizowany jest przez firmę PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03. Kształcenie zawodowe.


Celem projektu jest: podwyższenie i uzupełnienie umiejętności praktycznych i zawodowych u 45 uczniów z klas drugich i trzecich technikum (25 logistyków i 20 ekonomistów) poprzez udział w 150h wysokiej jakości staży zawodowych
u pracodawców. Staże odbywać się będą dla 1 grupy od 1 lipca (czas trwania 20 dni roboczych po 7,5godz/dziennie), dla 2 grupy od 1 sierpnia (czas trwania 20 dni roboczych po 7,5godz/dziennie).

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.