1. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora do działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

2.  Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkolnym w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych tygodniowo.

3.  Powołanie grupy nauczycieli która uczestniczy w konferencjach oraz szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu. Wykaz szkoleń:

  • Rekord 2022 Cyber Księgowy - bezpieczeństwo ksiąg rachunkowych w środowisku Informatycznym
  • Transformacja cyfrowa szkół ‘2022 w moim regionie. Co dalej?

 

4.   Uczestniczenie w międzyszkolnych spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych  sieci współpracy nauczycieli.

  • Zespół Szkół Elektrycznych
  • Zespół Szkół Budowlanych

 

5.  W ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli zorganizowanie co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

6. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami. Scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK. Konspekty lekcji do pobrania:

Aktywna tablica

W ramach realizacji Rządowego programu „AKTYWNA TABLICA”  została powołana Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK
w nauczaniu. Jej głównym celem jest rozwijanie współpracy między nauczycielami w zakresie dzielenia się doświadczeniami i opracowanymi materiałami.

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.