TAM CZEKA POMOC

Ważne telefony i adresy, pod którymi rodzice, młodzież i dzieci mogą otrzymać informacje i wsparcie

 • FORUM PRZECIW DEPRESJI

Tel. 22 594-91-00

https://forumprzeciwdepresji.pl/gdzie-szukac-pomocy

środa i czwartek w godz.17-19

Na stronie znajduje się obszerna lista ważnych telefonów antydepresyjnych, wyszukiwarka punktów pomocy lekarskiej, teksty poświęcone zaburzeniom psychicznym.

 

 • BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI                       
  I MŁODZIEŻY

Tel. 116-111

www.116111.pl

codziennie  w godzinach 12-2

Pomoc w trudnych sytuacjach.

 

 • TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

Tel. 800-100-100

pomoc@800100100.pl

Bezpłatna, anonimowa pomoc dla rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom dotkniętym przez  agresję i przemoc w szkole, cyberprzemoc, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresję.

 

 • TELEFONICZNA PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH BEHAWIORALNIE I ICH RODZIN

Tel. 801-889-880

Codziennie w godzinach 17-22

 

 

 • INFOLINIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

Tel. 800-060-800

Całodobowa infolinia, która udziela informacji na temat skutków zażywania dopalaczy oraz możliwości leczenia.

 

 • ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA – INFORMACJE, PORADY, WSPARCIE

Tel. 800-199-990

 • Codziennie w godzinach 16-21

 

 • POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Tel. 800-120-226

 

 • POMARAŃCZOWA LINIA – PORADY DLA RODZICÓW                                 W SPRAWIE UZALEŻNIEŃ DZIECI

Tel. 801-140-068, 800-140-068

Poniedziałek-piątek w godzinach 14-20

www.pomaranczowalinia.pl

 

 • ANTYDEPRESYJNY TELEFON ZAUFANIA FUNDACJI ITAKA

Tel. 22 654-35-37

 

 • FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

ul. Mazowiecka 12/25

00-048 Warszawa

Tel. 22 616-02-68

www.fdds.pl

W placówkach FDDS pomocy udzielają wykwalifikowani specjaliści: psychiatrzy dziecięcy, psycholodzy i pedagodzy doświadczeni w pracy                 z dziecięcą traumą, prawnicy towarzyszący dzieciom i ich rodzicom                   w procedurach prawnych i sądowych, pracownicy socjalni, pediatrzy.

 

 

 • BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W INTERNECIE

Tel. 800-100-100

poniedziałek-piątek w godzinach 12-15

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Tel. 22 837-55-59

poniedziałek-piątek w godzinach 8-20

 

 • OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Tel. 22 855-44-32

Pomoc psychiatryczno-pedagogiczna.

 

 • DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Tel. 800-12-12-12

http://brpd.gov.pl/telefon-zaufania

Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci.

 

 • OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY                            W RODZINIE – NIEBIESKA LINIA

Tel. 800-120-002

7 dni w tygodniu w godzinach 12-18

 

 • FUNDACJA DRZEWO ŻYCIA

Tel. 792-700-525

Tel. 887-679-744

drzewozycia.com.pl

Pomaga osobom dotkniętym problemem zaburzeń odżywiania.

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Social Media

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.