Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Social Media

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

A

A

A

Dokumenty

 

Aneks do Statutu

Zarządzenie nr 14/19/20 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku  z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu  uczniów w okresie czasowego  ograniczenia  funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny  

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Biblioteki

Regulamin działania Rady Pedagogicznej

Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Procedura  przyjmowania  i  rozpatrywania  skarg  i  wniosków 

Regulamin centrum multimedialnego

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla absolwentów

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

 

 

 Obowiązek informacyjny 

 

Statut Technikum nr 3