Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Social Media

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

  • Szczepienie- rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.
  • Higiena - częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Wietrzenie - zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów.

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi publikowanymi przez

 

MEiN  i GIS więcej ...

A

Zespół Szkół Ekonomicznych

Wydarzenia

28 kwietnia dla uczniów naszej szkoły został zorganizowany Konkurs Matematyczny, w którym wzięła udział liczna reprezentacja klas drugich i trzecich. Z zadaniami dotyczącymi funkcji liniowej zmagało się 27 osób. Zestaw konkursowy składał się z 10 zadań testowych jednokrotnego wyboru. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymywał 2 punkty, za podanie błędnej odpowiedzi tracił 1 punkt, za brak odpowiedzi nie otrzymywał punktów. Czas trwania konkursu wynosił 45 minut. Zwycięzcą konkursu został uczeń klasy 3Cp Dominik Chabasiński. O jeden punkt mniej zgromadzili na swoim koncie Karolina Piernikowska (kl.2B), Dominika Olak (kl.3Cg) i Paweł Matczak (kl.3Ag).Gratulujemy osiągniętych wyników, wszystkim dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do rywalizacji za rok. Organizator Pani Beata Roszek - Strzyżewska

W dniu 28 kwietnia odbył się 2 Międzyszkolny Konkurs ,, Fajansowe Inspiracje". Konkurs odbył się w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Długosza we Włocławku. Honorowy Patronat nad Konkursem objęli: Pani Poseł na Sejm RP dr Joanna Borowiak oraz Pan Tyberiusz Rajs Dyrektor Fabryki Fajansu we Włocławku. Naszą szkołę reprezentowały uczennice Julia Augustyniak z 3bp oraz Martyna Wiśniewska z 1a. Opiekunowie: E. Antas i M. Wenerski
 
Zespół Szkół Ekonomicznych zgodnie z założeniami polityki MEiN dotyczącej szkolnictwa zawodowego podpisał umowę z Castorama Polska mającą na celu utworzenie klasy patronackiej w zawodzie technik handlowiec w roku szkolnym 2022/2023. Stosowanie kształcenia dualnego czyli powiązania kształcenia teoretycznego z praktycznym w konkretnym zakładzie pracy przynosi wiele korzyści. Udział młodzieży w praktykach w tak dużym przedsiębiorstwie przyczyni się do niwelowania obaw związanych z podjęciem pierwszej pracy, zaspokajania potrzeb rynku lokalnego oraz nabywania niezbędnych umiejętności praktycznych. W obecnych realiach na rynku pracy liczą się przede wszystkim kompetencje i konkretny zawód.
Porozumienie o współpracy zostało podpisane w dniu 27 marca br. przez Dyrektora Szkoły Panią Alicję Gołębiewską oraz Pana Jędrzeja Sobańskiego - Dyrektora Castorama we Włocławku i Pana Rafała Figarskiego - Dyrektora ds Zarządzania i Logistyki. Dziękujemy Pani Kierownik Szkolenia Praktycznego Joannie Żuchowicz-Kwiatkowskiej za koordynowanie procesu przygotowania warunków umowy z CASTORAMA.
 
Zakończenie klas czwartych ddwloclawek, tuwloclawek, galeria
 
 
 

Drzwi Otwarte Ekonomika fotorelacje tuwłocławek, tvkujawy, promocje włocławskie, galeria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej

ESZKOLE dla uczniów z Ukrainy

!!!  REKRUTACJA 2022/2023  !!!

VULCAN