Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Social Media

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni
w tygodniu. link

Dezynfekcja  - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans   - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena   - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka  - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie  - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi publikowanymi przez

 

MEiN  i GIS więcej ...

A

Zespół Szkół Ekonomicznych

A

A

A

Wydarzenia

  • 17 - 28.01.2022 r. Ferie zimowe

  • 28.01.2022 r. Studniówka 2022

  • do 7.02.2022 r. podpisanie ostatecznej deklaracji maturalnej i złożenie deklaracji maturalnej przez absolwentów

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy w dniu 20 grudnia br. podpisano umowę o współpracy Zespołu Szkół Ekonomicznych i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy we Włocławku. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie patronatu merytorycznego przez SKwP O/O Włocławek klasom w zawodzie technik rachunkowości od początku etapu edukacyjnego aż do zakończenia technikum. Celem porozumienia jest przybliżenie uczniom praktycznych aspektów wykonywania zawodu księgowego oraz rozwój kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie rachunkowości, rozliczeń podatkowych, kadrowych i płacowych. Zadania realizowane będą m.in. poprzez organizowanie spotkań przedstawicieli SKwP z uczniami oraz nauczycielami, uczestnictwo w odczytach, konferencjach, Dniu Księgowego, możliwość publikacji w czasopiśmie "Świat Księgowego". Patron ufunduje na koniec roku szkolnego nagrodę dla najlepszego ucznia z klas patronackich.

Z przyjemnością informujemy, że do zawodów II stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej - na podstawie uzyskanych wyników - zostali zakwalifikowani następujący uczestnicy zawodów I stopnia w szkole: Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku: Żabicka Wiktoria , Jabłoński Kamil, Światłowski Maksym, Morawski Hubert, Gawłowska Agnieszka, Helbin Laura, Górska Alicja, Skowrońska Kinga, Sadlak Dominik, Sznajder Patrycja, Szalczyńska Joanna, Grabowska Agata. Gratulujemy  
i życzymy sukcesów w kolejnych etapach. Opiekun merytoryczny Monika Otto

 

„Business Simulation Network, czyli przedsiębiorczy uczeń” – konferencje ogólnopolskie  Grupa uczniów działająca w ramach projektu E-twinning wzięła udział
w czterech konferencjach ogólnopolskich. Spotkania odbywały się online za pośrednictwem platformy Teams. Miały one miejsce w dniach 3, 14, 15 i 17 grudnia. Nad przebiegiem spotkań czuwały nauczycielki języka angielskiego: K. Ochoa – Kowalska, M. Rostalska – Król, Ż. Smolarczyk oraz A. Ziółkowska.

17 grudnia Pani Dyrektor Alicja Gołębiewska wręczyła  uczniom naszej szkoły Juli Augustyniak i Maksymowi Światłowskiemu dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium  Prezesa Rady Ministrów.

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Najwyższe wyniki osiągnęli - Matczak Paweł kl. 3ag - Piernikowska Karolina kl. 2b - Kędzierska Wiktoria kl. 3bg - Augustyniak Julia kl. 3bp. Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz motywacji do dalszej ciężkiej pracy, a także sukcesu w kolejnym etapie. Opiekunem merytorycznym Uczniów jest Pani Agnieszka Gołembiewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice / opiekunowie  informacji o możliwości nieodpłatnego otrzymania sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin pegeerowskich (w przypadku gdy uczeń jest członkiem rodziny, krewnym w linii prostej osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekunowie prawni).  więcej

więcej

KONKURSY

ZASADY WCHODZENIA/WYCHODZENIA DO BUDYNKU SZKOŁY NA EGZAMIN ZAWODOWY
i POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE
W ZAWODZIE