Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Social Media

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni
w tygodniu. link

Dezynfekcja  - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans   - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena   - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka  - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie  - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi publikowanymi przez

 

MEiN  i GIS więcej ...

Zespół Szkół Ekonomicznych

A

A

A

Wydarzenia

  • 6.12.2021 r. Akcja "Czapka Mikołaja"

  • 3.12, 14-15.12, 17.12.2021 r. Spotkania w ramach eTwinning

  • 10.01.2022 r. Egzamin praktyczny zawodowy

  • 11.01.2022 r. Egzamin pisemny zawodowy EKA.04

  • 14.01.2022 r. Egzamin praktyczny zawodowy

  • 17.01.2022 r. Egzamin praktyczny kwalifikacja EKA.04

  • do 7.02.2022 r. podpisanie ostatecznej deklaracji maturalnej

3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W naszej szkole obchodzony jest pod hasłem " Sprawni Niepełnosprawni". Na godzinach wychowawczych podjęty został temat problemów, z którymi zmagają się osoby z różnymi niepełnosprawnościami, jak można ich wspierać w codziennym życiu. Szczególny akcent dotyczył sukcesów,  jakie mimo trudności, osoby z niepełnosprawnością osiągają.  Na lekcjach informatyki powstały bardzo ciekawe, tematyczne prezentacje. Poniżej dwie wybrane prace. praca1, praca2

W dniu 30 listopada br. odbyła się V edycja Regionalnego Konkursu ,,Wiedza z rachunkowości''. Celem konkursu, który składał się z części testowej i zadań praktycznych jest upowszechnianie i rozwijanie wiedzy i umiejętności w obszarze pełnej księgowości. Organizatorami konkursu była Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy we Włocławku. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy 4b: Patrycja Wiśniewska i Natalia Matusiak. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej gali w dniu 14 grudnia br. Do konkursu uczennice przygotowywał nauczyciel rachunkowości Pan Mariusz Wenerski.

Dnia 10 listopada br. odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXXV OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ. Wzięło w niej udział 13-tu Uczniów naszej Szkoły. Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów: - trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru, - zadania z podstaw ekonomii, - pytania o charakterze ogólnym, nawiązującym do myśli przewodniej XXXV OWE "Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym". Wyniki zawodów szkolnych zostaną ogłoszone przez organizatorów OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ do dnia 10 grudnia br. Dziękuję Wszystkim za udział i zaangażowanie w I etapie oraz życzę bardzo dobrych wyników i sukcesów w kolejnych etapach. - Szkolny opiekun Olimpiady - Agnieszka Gołembiewska

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku działające przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu przeprowadziło w dniu 8 listopada br. videokonferencję na platformie Zoom na temat: " Przedsiębiorczość na rynku pracy". Szkolenie, które poprowadziła pani Justyna Grębicka, promowało świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Wzięli w nim udział uczniowie z klasy 3dp i 4d. Spotkanie on-line zorganizowane zostało w ramach działań z doradztwa zawodowego przez Kierownika Szkolenia Praktycznego panią Joannę Żuchowicz-Kwiatkowską oraz pana Adama Kotfasa.

W dniu 4 listopada br. podpisano porozumienie o współpracy Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku.  Przedmiotem porozumienia jest objęcie patronatem dydaktyczno-badawczym przez Instytut Nauk Społecznych i Technicznych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (Zakład Finansów i Rachunkowości) klasy 3bp Technikum w zawodzie technik ekonomista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice / opiekunowie  informacji o możliwości nieodpłatnego otrzymania sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin pegeerowskich (w przypadku gdy uczeń jest członkiem rodziny, krewnym w linii prostej osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekunowie prawni).  więcej

więcej

KONKURSY