Profile kształcenia


egzaminystowarzyszenie absolwentów


Rekrutacjagaleria zdjęć
ZAPRASZAMY

do 

nauki 

w

EKONOMIKU

Kierunki kształcenia 

2015 / 2016

technik ekonomista

technik handlowiec

technik logistyk

technik spedytor

sprzedawca

WkrótcE


„8 Wspaniałych”


        W tegorocznej edycji laureatami  
                konkursu zostały również
           wolontariuszki z Zespołu Szkół
               Ekonomicznych : Dominika
  Biesiadzińska i Natalia Jaworska, które
            za swoją aktywną działalność
                   charytatywną na rzecz
  potrzebujących zostały wyróżnione i z
       rąk Prezydenta Miasta Pana Marka
        Wojtkowskiego otrzymały srebrne
                                 odznaki.
więcej


Finalistka XV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
z Rachunkowości

Barbara Renczkowska uczennica klasy IV c Technikum nr 3 została finalistką  XV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
z Rachunkowości.

Konkurs organizuje Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Koło Naukowe Rachunkowości UMK. Celem Konkursu jest promowanie rachunkowości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
o profilu ekonomicznym poprzez zachęcanie do samodzielnego zgłębiania tej wiedzy na gruncie teoretycznym
i praktycznym. Wymagane są wiadomości z zakresu rachunkowości finansowej, przede wszystkim
z księgowości i sprawozdawczości.

więcej


Sukces uczennic klasy II b technikum ekonomicznego.
        
20 marca 2015r w Gimnazjum nr 9 we Włocławku odbył się XIII Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji i Prozy oraz Pieśni Regionalnej „Bądź pozdrowiona, Ziemio Rodzinna…”. Patronatem konkurs objęli: Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Prezydent Miasta Włocławek, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
Naszą szkołę reprezentowały: Marlena Kwiatkowska z klasy II b, która zajęła II miejsce w kategorii „na ludową nutę” oraz Agnieszka Pawlak z klasy II b, która zajęła III miejsce w ategorii recytacja.
więcej