Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Social Media

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

A

A

A

W Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku realizujemy od stycznia 2018 r. projekt pod nazwą „Włocławek Zawodowo”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a współorganizowany przez Urząd Miasta Włocławek i firmę PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska. Projekt trwa do końca 2019r. Uczestniczy w nim 74 uczniów naszej szkoły kształconych w zawodzie technika ekonomisty i logistyka.

 

Młodzież korzysta z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki, języka angielskiego, zajęć przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Każdy uczeń miał co najmniej dwie formy zajęć. Niektóre grupy ponadto mają też kurs z obsługi kas fiskalnych ( 16 uczniów) czy kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych ( 8 uczniów). Uczniowie objęci są też zajęciami z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Korzystają z porad Szkolnego Punktu Informacji i Kariery. W czasie wakacji 2018 roku staże zawodowe odbyło już 33 uczniów u siedmiu różnych pracodawców, a w czasie najbliższych wakacji staż odbędą pozostali. Staże zawodowe młodzież odbywa u lokalnych pracodawców zgodnie ze specyfiką kształcenia.

Pracodawcy, z którymi współpracuje szkoła w realizacji m. in. staży zawodowych:

Biuro Podatkowe ZPCHr „MAXIM”, CONSTANS Biuro Rachunkowe- Barbara Łukaszewska,

Biuro Rachunkowe WEGA, Biuro Rachunkowe „MoVa”- Violetta Mencel

Biuro Rachunkowe EKSEL- Joanna Kucharska, Drumet. Liny i Druty Sp. z o.o.

OPAKOFARB. Zakład Produkcji Opakowań Sp. z o.o,

 

W Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku realizujemy od stycznia 2018 r. projekt pod nazwą „Włocławek Zawodowo”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a współorganizowany przez Urząd Miasta Włocławek i firmę PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska. Projekt trwa do końca 2019r. Uczestniczy w nim 74 uczniów naszej szkoły kształconych w zawodzie technika ekonomisty i logistyka.

Młodzież korzysta z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki, języka angielskiego, zajęć przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Każdy uczeń miał co najmniej dwie formy zajęć. Niektóre grupy ponadto mają też kurs z obsługi kas fiskalnych ( 16 uczniów) czy kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych ( 8 uczniów). Uczniowie objęci są też zajęciami z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Korzystają z porad Szkolnego Punktu Informacji i Kariery. W czasie wakacji 2018 roku staże zawodowe odbyło już 33 uczniów u siedmiu różnych pracodawców, a w czasie najbliższych wakacji staż odbędą pozostali. Staże zawodowe młodzież odbywa u lokalnych pracodawców zgodnie ze specyfiką kształcenia.

Pracodawcy, z którymi współpracuje szkoła w realizacji m. in. staży zawodowych:

Biuro Podatkowe ZPCHr „MAXIM”, CONSTANS Biuro Rachunkowe- Barbara Łukaszewska,

Biuro Rachunkowe WEGA, Biuro Rachunkowe „MoVa”- Violetta Mencel

Biuro Rachunkowe EKSEL- Joanna Kucharska, Drumet. Liny i Druty Sp. z o.o.

OPAKOFARB. Zakład Produkcji Opakowań Sp. z o.o,

 

W 2017 r. Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku realizował następujące projekty:

  • Rządowy Projekt „Bezpieczna +” (w tym przygotowaliśmy program artystyczny pn. „Ekonomik dla Włocławka” przedstawiony 30 listopada w Centrum Kultury Browar B Sprawozdanie

  • Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa (zakupiliśmy ponad 700 książek) Sprawozdanie

  • Projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Szkoła Zawodowców” (w trakcie realizacji)

 

Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku we współpracy z różnymi partnerami zrealizował bądź realizuje następujące projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich:

 

01.09.2009-31.07.2010- „Wiedza + Umiejętności=Pewna Praca”

Rok szkolny 2009/2010 – „Lepsza przyszłość- wyrównywanie szans w edukacji”

01.09.2010-31.07.2011- „Lepsza przyszłość- raz jeszcze”

Rok szkolny 2010/2011 - „Pracownik XXI wieku”

01.01.2014-30.09.2015- „Włocławek uczy praktycznie”

01.06.2016- 31.10.2016- „Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę”

 

Uczniowie Ekonomika w lipcu i sierpniu 2016 r. uczestniczyli w projekcie „Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę” realizowanym przez firmę PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03. Kształcenie zawodowe.

Nadrzędnym celem projektu było podwyższenie i uzupełnienie umiejętności praktycznych i zawodowych. Staże odbyło 45 uczniów z klas drugich i trzecich technikum (25 logistyków
i 20 ekonomistów
). W rzeczywistych warunkach u pracodawcy doskonalili swoje umiejętności zawodowe
oraz nabywali umiejętność odnalezienia się na rynku pracy. W tym zakresie szkoła współpracowała z następującymi pracodawcami: OPAKOFARB, Biuro Podatkowe MAXIM, NEWELL POLAND PRODUCTION, EUROPANELS, Biuro Rachunkowe
E. Chrząszczyńska-Stolcman, Market OBI.
Fotorelacje z organizacji staży i ich przebiegu znajdują się w Galerii Zdjęć.

 

 

 

Obecnie, tj. na wiosnę 2017 r. - rozpoczynamy udział w projekcie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „SZKOŁA ZAWODOWCÓW” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Pracowite wakacje uczniów ZSE

Uczniowie Ekonomika w lipcu i sierpniu 2016 r. uczestniczą w projekcie „Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę” realizowanym przez firmę PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03. Kształcenie zawodowe.

Nadrzędnym celem projektu jest podwyższenie i uzupełnienie umiejętności praktycznych
i zawodowych. Staże odbywa 45 uczniów z klas drugich i trzecich technikum (25 logistyków
i 20 ekonomistów
). W rzeczywistych warunkach u pracodawcy doskonalą swoje umiejętności zawodowe oraz nabywają umiejętność odnalezienia się na rynku pracy.

Fotorelacje z organizacji staży i ich przebiegu znajdują się w Galerii Zdjęć:

- Podpisywanie umów trójstronnych, odbiór dzienniczków stażu i środków czystości- spotkanie w szkole;

- Szkolenie dla opiekunów stażu;

- Zdjęcia z opiekunami i przebieg staży u poszczególnych pracodawców (OPAKOFARB, Biuro Podatkowe MAXIM, NEWELL POLAND PRODUCTION, EUROPANELS, Biuro Rachunkowe E.Stolcman - Chrząszczyńska, Market OBI).

 

Projekt: „Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę”

Projekt „Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę” realizowany jest przez firmę PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03. Kształcenie zawodowe.


Celem projektu jest: podwyższenie i uzupełnienie umiejętności praktycznych i zawodowych u 45 uczniów z klas drugich i trzecich technikum (25 logistyków i 20 ekonomistów) poprzez udział w 150h wysokiej jakości staży zawodowych
u pracodawców. Staże odbywać się będą dla 1 grupy od 1 lipca (czas trwania 20 dni roboczych po 7,5godz/dziennie), dla 2 grupy od 1 sierpnia (czas trwania 20 dni roboczych po 7,5godz/dziennie). 

 

Projekty