Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Social Media

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Dyrektor

 mgr Alicja Gołębiewska

Wicedyrektor

mgr inż. Monika Otto

Kierownik Kształcenia Praktycznego

 mgr Joanna Żuchowicz - Kwiatkowska

Rada Pedagogiczna

 

Andrzejewska Dorota (pedagog, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie)         

Antas Ewelina (przedmioty zawodowe ekonomiczne)   

Arkuszewska Renata (język rosyjski)

Brenda Angelika (język niemiecki, przedmioty zawodowe logistyczne)

Brauer Dawid (religia)

Buszka Krzysztof (historia)

Bychowski Piotr (wychowanie fizyczne)

Chojnacka Anna (religia)

Czerwińska Izabela  (język angielski)

Gołembiewska Agnieszka (przedmioty zawodowe ekonomiczne)   

Gołębiewska Alicja (biologia)

Hałasiński  Robert (przedmioty zawodowe ekonomiczne)

Harmacińska Magdalena (pedagog, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie)

Jabłońska Marzena (język włoski, historia)

Jeska Joanna (historia, przedmioty zawodowe logistyczne)

Jetter Izabela (język niemiecki)

Kania Anna (język rosyjski)

Kinasiewicz Joanna (historia)

Kolczyńska Joanna (matematyka)

Kotfas Adam (przedmioty zawodowe logistyczne)

Kozakowska Agata (przedmioty zawodowe ekonomiczne)   

Krzeszewska Mariola (geografia)

Krzeszewska Monika (przedmioty zawodowe logistyczne)

Krzeszewski Witold (historia)

Kuś Bogumiła  (język angielski)

Kwiatkowska Agnieszka (rewalidacja, informatyka)

Laskowska Marta (język angielski)

Lewandowska Katarzyna (matematyka)

Lewandowska-Makowska Jolanta (język rosyjski)

Lewandowski Piotr (przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe)   

Lipiński Karol (biologia, chemia)

Lubomski Jarosław (przedmioty zawodowe logistyczne)

Łopuszyńska-Urban Izabela (przedmioty zawodowe logistyczne i ekonomiczne)

Łuczak Joanna (geografia)

Matuszewska Jolanta (przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe)   

Musiał Krzysztof (przedmioty zawodowe logistyczne)

Nowacka Beata (przedmioty zawodowe ekonomiczne)   

Ochoa-Kowalska Katarzyna  (język angielski)

Otto Monika (przedmioty zawodowe logistyczne)

Pawłowska Renata (nauczyciel wspomagający)

Podolak Alina (wychowanie fizyczne, muzyka, biblioteka)

Przybylska Agnieszka  (język angielski)

Pytel Ewa (nauczyciel wspomagający, rewalidacja)

Rażewska Kinga (języka polski, biblioteka)

Rostalska-Król Magdalena  (język angielski)

Roszek-Strzyżewska Beata (matematyka, informatyka)  

Siedlecka Agnieszka (matematyka)

Smolarczyk Żaneta  (język angielski)

Sobczak Katarzyna (języka polski, biblioteka)

Sompolski Michał (wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa)

Szczepańska Barbara (języka polski)

Szymańska Marzena (przedmioty zawodowe logistyczne)

Trawińska Joanna (religia)

Tomaszewska Beata (przedmioty zawodowe ekonomiczne)

Walczak Maria (języka polski)

Wenerski Mariusz (przedmioty zawodowe ekonomiczne)   

Wojciechowski Grzegorz (fizyka)

Woźniak Bartosz (wychowanie fizyczne)

Zieliński Marek (wychowanie fizyczne)

Ziółkowska Aleksandra (język angielski)

Żuchowicz-Kwiatkowska Joanna (przedmioty zawodowe ekonomiczne)