Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Social Media

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

A

A

A

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy w dniu 20 grudnia br. podpisano umowę o współpracy Zespołu Szkół Ekonomicznych i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy we Włocławku. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie patronatu merytorycznego przez SKwP O/O Włocławek klasom w zawodzie technik rachunkowości od początku etapu edukacyjnego aż do zakończenia technikum. Celem porozumienia jest przybliżenie uczniom praktycznych aspektów wykonywania zawodu księgowego oraz rozwój kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie rachunkowości, rozliczeń podatkowych, kadrowych i płacowych. Zadania realizowane będą m.in. poprzez organizowanie spotkań przedstawicieli SKwP z uczniami oraz nauczycielami, uczestnictwo w odczytach, konferencjach, Dniu Księgowego, możliwość publikacji w czasopiśmie "Świat Księgowego". Patron ufunduje na koniec roku szkolnego nagrodę dla najlepszego ucznia z klas patronackich.

Z przyjemnością informujemy, że do zawodów II stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej - na podstawie uzyskanych wyników - zostali zakwalifikowani następujący uczestnicy zawodów I stopnia w szkole: Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku: Żabicka Wiktoria , Jabłoński Kamil, Światłowski Maksym, Morawski Hubert, Gawłowska Agnieszka, Helbin Laura, Górska Alicja, Skowrońska Kinga, Sadlak Dominik, Sznajder Patrycja, Szalczyńska Joanna, Grabowska Agata. Gratulujemy  
i życzymy sukcesów w kolejnych etapach. Opiekun merytoryczny Monika Otto

„Business Simulation Network, czyli przedsiębiorczy uczeń” – konferencje ogólnopolskie   Grupa uczniów działająca w ramach projektu E-twinning wzięła udział w czterech konferencjach ogólnopolskich. Spotkania odbywały się online za pośrednictwem platformy Teams. Miały one miejsce w dniach 3, 14, 15 i 17 grudnia. Nad przebiegiem spotkań czuwały nauczycielki języka angielskiego: K. Ochoa – Kowalska, M. Rostalska – Król, Ż. Smolarczyk oraz A. Ziółkowska. Pierwsza konferencja została poprowadzona przez Panią Helenę Ossowską, która jest liderem zespołu rekrutacji w Centrum Rozwoju Technologii – Hitachi Energy w Krakowie. Pani Helena prowadziła projekty rekrutacyjne nie tylko w Polsce, ale również w Rosji, Turcji, Estonii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Niemczech, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Francji, Hiszpanii, Portugalii. Podczas naszego spotkania bardzo szczegółowo i ciekawie omówiła aspekty codziennej pracy rekrutera; na czym ona polega, czego uczy oraz przytoczyła wiele ciekawych opowieści ze swojego życia zawodowego. Podczas kolejnej konferencji uczniowie zostali zapoznani z zasadami dotyczącymi rekrutacji. Spotkanie poprowadził Pan Łukasz Matoga, który na co dzień pracuje, jako Head Hunter. Przedstawił swoje doświadczenia w pracy rekrutera, ale również jako osoby rekrutowanej. W ciekawy sposób omawiał także rodzaje postępowań rekrutacyjnych. Dwa kolejne spotkania były sprawdzianem umiejętności językowych dla uczniów, gdyż odbywały się w języku angielskim. Trzecia konferencja mająca miejsce 15 grudnia została żywiołowo poprowadzona przez Panią Celinę Garcia Moreno.  Temat brzmiał: „ Recruitment and looking for a job. How is it like?”  Pani Moreno , podobnie jak poprzedni prowadzący , zaprezentowała  porady dotyczące przejścia przez proces rekrutacji z sukcesem , jakim jest zdobycie wymarzonego stanowiska pracy. Ponadto zapoznała słuchaczy z zasadami przygotowania własnego CV, a także omówienie pracy rekrutera. Ostatnie spotkanie przygotowane przez Panią Barbarę Jakubowską z firmy AON dotyczyło także pisania CV, co warto w nim zawrzeć oraz jakie kompetencje i umiejętności są przyszłością. Pani Jakubowska jest ekspertką w dziedzinie wyławiania talentów firmy AON. W bardzo zwięzły i ciekawy sposobów zostały przedstawione informacje, które stanowiły ciekawostkę zarówno dla uczniów, uczestników projektu „Business Simulation Network, czyli przedsiębiorczy uczeń”, jak i dla nauczycieli prowadzących.                                                                                                      

17 grudnia Pani Dyrektor Alicja Gołębiewska wręczyła  uczniom naszej szkoły Juli Augustyniak i Maksymowi  Światłowskiemu dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium  Prezesa Rady Ministrów.

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Najwyższe wyniki osiągnęli - Matczak Paweł kl. 3ag - Piernikowska Karolina kl. 2b - Kędzierska Wiktoria kl. 3bg - Augustyniak Julia kl. 3bp. Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz motywacji do dalszej ciężkiej pracy, a także sukcesu w kolejnym etapie. Opiekunem merytorycznym Uczniów jest Pani Agnieszka Gołembiewska

3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W naszej szkole obchodzony jest pod hasłem " Sprawni Niepełnosprawni". Na godzinach wychowawczych podjęty został temat problemów, z którymi zmagają się osoby z różnymi niepełnosprawnościami, jak można ich wspierać w codziennym życiu. Szczególny akcent dotyczył sukcesów,  jakie mimo trudności, osoby z niepełnosprawnością osiągają.  Na lekcjach informatyki powstały bardzo ciekawe, tematyczne prezentacje. Poniżej dwie wybrane prace. praca1, praca2

W dniu 30 listopada br. odbyła się V edycja Regionalnego Konkursu ,,Wiedza z rachunkowości''. Celem konkursu, który składał się z części testowej i zadań praktycznych jest upowszechnianie i rozwijanie wiedzy i umiejętności w obszarze pełnej księgowości. Organizatorami konkursu była Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy we Włocławku. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy 4b: Patrycja Wiśniewska i Natalia Matusiak. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej gali w dniu 14 grudnia br. Do konkursu uczennice przygotowywał nauczyciel rachunkowości Pan Mariusz Wenerski.

Dnia 10 listopada br. odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXXV OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ. Wzięło w niej udział 13-tu Uczniów naszej Szkoły. Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów: - trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru, - zadania z podstaw ekonomii, - pytania o charakterze ogólnym, nawiązującym do myśli przewodniej XXXV OWE "Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym". Wyniki zawodów szkolnych zostaną ogłoszone przez organizatorów OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ do dnia 10 grudnia br. Dziękuję Wszystkim za udział i zaangażowanie w I etapie oraz życzę bardzo dobrych wyników i sukcesów w kolejnych etapach. - Szkolny opiekun Olimpiady - Agnieszka Gołembiewska

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku działające przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu przeprowadziło w dniu 8 listopada br. videokonferencję na platformie Zoom na temat: " Przedsiębiorczość na rynku pracy". Szkolenie, które poprowadziła pani Justyna Grębicka, promowało świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Wzięli w nim udział uczniowie z klasy 3dp i 4d. Spotkanie on-line zorganizowane zostało w ramach działań z doradztwa zawodowego przez Kierownika Szkolenia Praktycznego panią Joannę Żuchowicz-Kwiatkowską oraz pana Adama Kotfasa.

 

W dniu 4 listopada br. podpisano porozumienie o współpracy Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku.  Przedmiotem porozumienia jest objęcie patronatem dydaktyczno-badawczym przez Instytut Nauk Społecznych i Technicznych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (Zakład Finansów i Rachunkowości) klasy 3bp Technikum w zawodzie technik ekonomista. Celem porozumienia jest m.in. zbliżenie dwóch poziomów szkolnictwa, którego skutkiem ma być zwiększenie aktywności uczniów i studentów, pogłębianie ich wiedzy oraz umiejętności, a także otwarcie się na nowoczesną edukację.  ramach porozumienia Włocławska Uczelnia zobowiązała się do sprawowania opieki merytorycznej nad kształceniem uczniów szkoły, ułatwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczelnianej oraz możliwość uczestnictwa w wykładach i innych formach edukacyjnych organizowanych przez Uczelnię. 

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pan Marek Gralik zaprosił w dniu 09.11 na lekcje historii on-line młodzież szkół ponadpodstawowych. Prelekcje pt.: ”Wielkie Akty Dziejowe Narodu” prowadził prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii PAN w Poznaniu. Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz poprowadził prelekcje pt.: „ Jak żyć w czasach zniszczonej kultury?”. Lekcje te obejrzały klasa 4b i 4d pod opieką Pani Joanny Kinasiewicz.

 

II EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE I WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI - do etapu II olimpiady zakwalifikował się uczeń klasy 3ag Piotr Wiśniewski II Etap: 13 stycznia 2022 roku, wyłonienie finalistów: do 14 lutego 2022 roku, finał Konkursu: 31 marca 2022 roku. Warszawa. Życzymy sukcesów Opiekun merytoryczny Izabela Łopuszyńska - Urban

 

28 października 2021 roku, uczniowie naszej szkoły [Sandra Kwiatkowska 3ag, Bartosz Łuczak 3ag oraz Piotr Wiśniewski 3ag], wzięli udział w II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizowanej pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Pierwszy etap miał charakter eliminacyjny i polega na rozwiązaniu testu online na platformie Moodle Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie przez wszystkich uczestników jednocześnie. Czekamy na wyniki i zakwalifikowanie do drugiego etapu [styczeń 2022], bo tutaj uczniów czeka prawdziwe wyzwanie, przygotować rozwiązania trzech kazusów tj. z zakresu prawa administracyjnego, prawa karnego i prawa cywilnego. Opiekun merytoryczny: Izabela Łopuszyńska – Urban. Życzymy powodzenia.

 

W sobotę 30 października 2021 roku na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach odbył się VIII Otwarty Turniej Koszykówki o Puchar Prezesa GTS „Unia” Choceń. W turnieju koszykówki oprócz Zespołu Szkół Ekonomicznych zagrały drużyny: Auto Serwis RADEK z Włocławka, Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Chocenia, Team Choceń i Izbica Kujawska. W pierwszym meczu rozpoczynającym turniej Ekonomik pokonał Izbicę Kujawską 25:18, w drugim spotkaniu ZS Ekonomicznych przegrał z drużyną Team Choceń 21:28, zaś w kolejnym spotkaniu koszykarze z Ekonomika wygrali z drużyną szkoły branżowej  w Choceniu 28:8.  Puchar oraz dyplomy za zajęcie III miejsca w turnieju koszykówki w Wilkowicach odebrali zawodnicy Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku w składzie: Adam Janowski, Marcel Kiliszewski, Konrad Tokarski, Patryk Kujawa i Pan mgr Adam Kotfas.  Tytuł Najbardziej Wartościowego Gracza Turnieju (MVP) otrzymał Adam Janowski, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku. Turniej koszykówki stał na wysokim poziomie sportowym, wszyscy uczestnicy turnieju składają serdeczne podziękowania organizatorom, sponsorom oraz sędziom imprezy.

 

28 - 29 października uczniowie klas 2c i 3dp pod czujnym okiem Pani Joanny Kinasiewicz, Pani Bogumiły Kuś i Pani Marty Laskowskiej porządkowali groby dyrektorów i nauczycieli  ZSE na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku. 

22 października klasa 3eg grupa handlowców  pojechała do Parku Handlowego Kujawiak. Celem wycieczki była wizyta w sklepie meblowym Agata Meble oraz w markecie budowlanym Castorama. Wykorzystując bogatą wiedzę i doświadczenie pracowników, młodzież zapoznała się z asortymentem, rodzajami ekspozycji towarowych, formami sprzedaży, płatności, warunkami dostaw oraz obowiązującymi promocjami.

W piątek 22 października gościliśmy w murach naszej szkoły przedstawicieli Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy we Włocławku. Pani Prezes Krystyna Urbaniak i Pani Dyrektor Biura Iwona Płuza przybliżyły uczniom klasy IVa i IVb specyfikę i charakter pracy w zawodzie księgowego oraz ścieżkę certyfikowania tego zawodu. Organizatorem spotkania była Pani Joanna Żuchowicz - Kwiatkowska.

21 października 2021 roku odbyło się spotkanie komisji do spraw kształcenia zawodowego w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Spotkanie poselskie, które dotyczyło spraw szkolnictwa zawodowego. Udział w niej brali posłowie wchodzący w skład Podkomisji Stałej do spraw Kształcenia Zawodowego, władze miasta Włocławka, Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, dyrektorzy szkół kształcących zawodowo oraz przedstawiciele firm współpracujących ze szkołami. Na spotkaniu dyrektorzy włocławskich szkół prezentowali dorobek w zakresie współpracy z pracodawcami. Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku reprezentowała Pani Dyrektor Alicja Gołębiewska i Pani Wicedyrektor Monika Otto.

20 października w ramach Tygodnia Kariery grupa handlowców z klasą 3eg wraz z wychowawczynią Panią Jolantą Matuszewską odwiedziła salon samochodowy VW i Skody . Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z pracą handlowców, poznali tajniki przygotowywania zamówień zgodnie z życzeniami klienta oraz różnorodne działania marketingowe. Była okazja skorzystania z przejażdżki samochodami. Na koniec zostali wszyscy obdarowani firmowymi gadżetami.

20 października br. w ramach OTK 2021 warsztaty z doradztwa zawodowego i planowania kariery edukacyjno- zawodowej dla klasy 1c przeprowadziła Pani Jolanta Wastowska z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Włocławku. Spotkanie zorganizowała Pani Joanna Żuchowicz-Kwiatkowska.

19 października nauczyciele naszej szkoły odebrali odznaczenia przyznane im  za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
w służbie Państwa. Srebrny Krzyż Zasługi dla Pani Magdaleny Harmacińskiej. Medal Złoty za Długoletnią Służbę Pan Piotr Bychowski. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę Pani Agnieszka Gołembiewska, Pani Izabela Łopuszyńska - Urban i Pani Katarzyna Sobczak. Nagrody wręczał Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty. GRATULUJEMY

Kolejne działanie w ramach OTK 19 października 2021 r.  mieliśmy okazję spotkać się z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Uczniowie zostali zapoznani z sytuacją na lokalnym i krajowym rynku pracy, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi. Spotkanie zorganizowała Pani Joanna Żuchowicz - Kwiatkowska.

15 października w szkole odbyła się Akademia z Okazji Dnia Edukacji Narodowej Nasza Młodzieży pod kierunkiem Pani Kingi Rażewskiej, piosenką, wierszem, skeczem i tańcem  uczciła ten szczególny dzień dla dla całej społeczności szkolnej. Na uczestników akademii czekała miła niespodzianka w wykonami piosenek naszej absolwentki Agaty Krygier. Dziękujemy Wam bardzo za ten dzień, za życzenia i piękną akademię. ❤️  Szczególne podziękowania za przygotowanie tej wspaniałej uroczystości kierujemy do Pani Kingi Rażewskiej, Pani Moniki Krzeszewskiej, Pani Aliny Podolak, Pana Marka Zielińskiego, oraz Pana Jarosława Lubomskiego. Podziękowania kierujemy również za przygotowanie dekoracji Pani Annie Chojnackiej, Pani Joannie Kinasiewicz i Pani Magdalenie Rostalskiej - Król.

14 października Prezydent Miasta Włocławek przyznał nagrody dla pracowników szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszej szkoły tj. Pan Piotr Bychowski, Pan Marek Zieliński i Pan Paweł Stokwisz. GRATULUJEMY

13 października nasza szkoła uhonorowała Dzień Dawcy Szpiku, organizowany przez Fundacja DKMS. Prelekcji na temat oddawania szpiku kostnego dla uczniów naszej szkoły przeprowadziła Pani Renata Pawłowska.

W połowie września i na początku października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wyjściach integracyjnych z wychowawcami. 

Z okazji Dnia Języków Obcych został przeprowadzony konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla uczniów poszczególnych klas. Konkurs miał formę testu składającego się z pytań dotyczących kultury, historii, geografii wybranego obszaru anglojęzycznego. Wyniki przedstawiały się następująco: I Agata Grabowska kl. III Cg II Kamil Pasternak kl. II. AIII Konrad Tokarski kl. III. Cg Uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz oceny. Za przygotowanie odpowiedzialna była Pani Żaneta Smolarczyk.