Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Social Media

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

A

A

A

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy kształcenie w następujących zawodach:

 

Technikum nr 3

 

technik ekonomista

technik rachunkowości 

technik logistyk

technik spedytor

technik handlowiec

 

Szkoła Branżowa I stopnia nr 7

sprzedawca

 • magazynier - logistyk

 •  

TECHNIK EKONOMISTA

 

1. Technik ekonomista to zawód dający szerokie możliwości. Można uzyskać pracę wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz
w jednostkach budżetowych i finansowych. Ukończenie Technikum Ekonomicznego może być również przepustką do kariery naukowej, ponieważ ekonomia to jedna z najważniejszych współczesnych nauk.

2. Informacje dodatkowe

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obliczania podatków;
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • prowadzenia rachunkowości;
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

4. Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • urzędach administracji i urzędach skarbowych
 • biurach księgowych, towarzystwach ubezpieczeniowych
 • bankach i biurach maklerskich
 • stowarzyszeniach i fundacjach
 • własnej firmie

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

1. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 •  prowadzenia rachunkowości,
 •  dokonywania rozliczeń finansowych,
 •  kontroli dokumentów księgowych i przechowywania dokumentacji   księgowej,
 •  nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,
 •  wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych,
 •  obsługi komputera i wykonywania podstawowych czynności biurowych
 •  przygotowywania spraw kadrowo-płacowych.

2. Praca

Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie:

 •  w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach,
 •  jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
 •  bankach i instytucjach ubezpieczeniowych,
 •  w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego.
 •  własna działalność gospodarcza.

3. Informacje dodatkowe

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

 

TECHNIK LOGISTYK

 

1. Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia     i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie:

 • szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje,
 • posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją,
 • posiadać doskonałą znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego.

​​​​​​​​​​​​​​2. Informacje dodatkowe

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

3. Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:

 • firmy transportowe,
 • przedsiębiorstwa spedycyjne,
 • centra logistyczne,
 • zakłady komunikacji miejskiej,
 • przedsiębiorstwa magazynowe,
 • lotniska,
 • porty morskie,
 • stacje kolejowe.

 

 

TECHNIK SPEDYTOR

 

1. Sylwetka absolwenta:

W trakcie nauki na kierunku technik spedytor zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 •  planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
 •  prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami  i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
 •  wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

2. Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą.     W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi.

Spedytor w swojej pracy:

 • doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu,
 • przygotowuje ładunek do przewozu.
 • planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego.
 • organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe.

3. Praca

Technik spedytor znajdzie zatrudnienie w:

 •  centrach i firmach logistycznych - firmach przewozowych
 •  firmach spedycyjnych - przedsiębiorstwach transportowych
 •  agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
 •  hurtowniach i firmach kurierskich.

4. Informacje dodatkowe

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 

TECHNIK HANDLOWIEC

 

​​​​​​​1. Technik handlowiec to zawód dla osób, które interesują się zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi, jeśli jesteś kreatywny(a), masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami finansowo-księgowymi w zarządzaniu firmą handlową - wybór jest prosty.

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

 • obsługi urządzeń biurowych, posługiwania się finansowo-księgowymi programami komputerowymi,
 • organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych

2. Informacje dodatkowe

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

​​​​​​​3. Technik handlowiec może pracować jako:

 • Handlowiec,
 • Merchandiser,
 • Kasjer sklepowy,
 • Kierownik sklepu,
 • Menedżer produktu,
 • Przedstawiciel handlowy,
 • Pracownik działu marketingu,
 • Pracownik agencji reklamowej,
 • Pracownik działu obsługi klienta,
 • Sprzedawca usług finansowych.