Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Social Media

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Bukowa 38/40

87-800 Włocławek

tel. 54 232 58 52

email: zsewloclawek@poczta.onet.pl

Konkursy

MPK Włocławek organizuje konkurs plastyczny pt. „Miejska Sztuka Komunikacji” z nagrodami rzeczowymi oraz profesjonalną wystawą w CKB B we Włocławku. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich i ma na celu kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie komunikacji miejskiej, tworzenie oryginalnego wizerunku komunikacji miejskiej we Włocławku, wspieranie utalentowanej młodzieży oraz zachęcanie młodzieży do rozwojowych form spędzania wolnego czasu.

Forma prac plastycznych jest dowolna, jedynym wymogiem jest rozmiar prac konkursowych : 50×70 cm.

Zwycięzcy uhonorowani zostaną  nagrodami: smartwatch, słuchawki bezprzewodowe oraz opaska monitorująca.

Wszystkie wybrane przez nas prace zostaną wystawione w Centrum Kultury Browar B w okresie od 8 grudnia br. do  stycznia 2022r.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się podczas otwarcia wystawy 8 grudnia br. w CKB B.

Prace można składać do Pani Magdaleny Rostalskiej - Król do 15 listopada

20 listopada 2021 Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka [Konkurs „Czy znasz swoje prawa?” organizowany przez Rzecznika Praw Ucznia p. Izabelę Łopuszyńską - Urban] Nieco ponad siedem lat temu - 7 listopada 2014 r. - Sejm podjął uchwałę o ustanowieniu Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Wybrana data, czyli 20 listopada, nawiązuje do 1989 r. i przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka. W uchwale posłowie podkreślili m.in., że to Polska już w 1978 r. przedstawiła projekt Konwencji i zaproponowała jej Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie. „Był to niewątpliwie jeden z największych polskich sukcesów na arenie międzynarodowej. Przypominając szczególny wkład i rolę Polski w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka” - wskazano w przyjętym w 2014 r. dokumencie. Celem Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka jest uświadamianie najmłodszym, że mają swoje prawa i powinni wiedzieć jak z nich korzystać, a dorosłym przypominanie, że nie tylko mają te prawa zawsze respektować, ale powinni także stać na ich straży i podejmować działania wzmacniające ich ochronę. Święto to ma również zachęcać do propagowania praw dzieci i edukacji na ten temat. W związku z tym zapraszamy na konkurs na platformie Teams. Szczegóły w informacji od Rzecznika Praw Ucznia przez dziennik elektroniczny.